LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ (từ ngày 24/6/2019 đến ngày 28/6/2019)

10:22 AM 23/06/2019 |   Lượt xem: 173 |   In bài viết | 
THỜI GIAN LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ NỘI DUNG THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐỊA ĐIỂM
  VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
         

 

  VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
           
  VỤ PHÁP CHẾ
           
  VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
Thứ 2 (24/6) 14h00 Phó Vụ trưởng phụ trách
Hà Việt Quân
Họp cùng Đại diện Ngân hàng Thế giới về “Cuộc thi Tìm kiếm ý tưởng chuỗi giá trị”   Trụ sở WB, 63 Lý Thái Tổ, Hà Nội
Từ 25 - 27/6 Phó Vụ trưởng phụ trách
Hà Việt Quân
Đi khảo sát địa phương về Dự án chuyển đổi sinh kế đồng bào DTTS   Tỉnh Phú Thọ, Tuyên Quang
Thứ 6 (28/6) 8h00 Phó Vụ trưởng phụ trách
Hà Việt Quân
Tham dự “Hội thảo tham vấn các đối tác quốc tế về Đề án tổng thể phát triển KTXH vùng DTTS giai đoạn 2021-2025”   Hà Nội
  THANH TRA ỦY BAN
(Cả tuần)   Phó Chánh Thanh tra
Nguyễn Đình Vượng
Đi công tác   Tỉnh Quảng Bình
Thứ 4 (26/6)   Chánh Thanh tra
Hoàng Đức Thành
Dự Hội nghị Chuyên đề của ĐUCQ Các Phó Chánh Thanh tra Hội trường C
Thứ 5 (27/6)   Chánh Thanh tra
Hoàng Đức Thành
Dự Hội nghị sơ kết công tác CCHC   Hội trường C
  VĂN PHÒNG ỦY BAN
Thứ 2 (24/6) 9h00

Chánh Văn phòng
Lò Quang Tú

Họp giao ban Văn phòng Ủy ban

- Các Phó Chánh Văn phòng;
- Các đ/c Lãnh đạo các phòng, đơn vị; đ/c Trang Phòng KSTTHC

Hội trường nhà C
10h00

Chánh Văn phòng
Lò Quang Tú

Làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng và Trung tâm Thông tin

- Đ/c PCVP Trương Thị Bích Hạnh
- Trưởng các phòng: QTBV, KTTV

349 Đội Cấn
10h15

Phó chánh Văn phòng
Nguyễn Văn Thức

Họp Chính phủ khai trương Hệ thống e-Cabinet   Hội trường tầng 2, trụ sở Văn phòng Chính phủ
16h00

Phó chánh Văn phòng
Trương Thị Bích Hạnh

Tiếp Đoàn đại biểu người có uy tín và cán bộ cơ sở huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang

- Lãnh đạo, công chức và người lao động Phòng QTBV (được phân công nhiệm vụ)
- Công chức giúp việc TT, PCN.

Hội trường nhà C
Thứ 3 (25/6) 8h00

Chánh Văn phòng
Lò Quang Tú

    Phòng họp nhà D
14h30

Chánh Văn phòng
Lò Quang Tú

Họp Chi ủy Chi bộ KTTV, QTBV, Đội xe   Hội trường nhà C
15h00

Chánh Văn phòng
Lò Quang Tú

Sinh hoạt Chi bộ KTTV, QTBV, Đội xe   Hội trường nhà C
Thứ 4 (26/6) 9h00

Chánh Văn phòng
Lò Quang Tú

Họp BCH Đảng bộ Bộ phận Văn phòng   Hội trường nhà C
Từ chiều 26/6 - 28/6

Chánh Văn phòng
Lò Quang Tú

Làm việc tại 349 Đội Cấn về công tác tiếp nhận, bàn giao và vận hành trụ sở 349 Đội Cấn Tập thể Lãnh đạo, công chức và người lao động Phòng QTBV 349 Đội Cấn
Thứ 5 (27/6) 8h00

Phó chánh Văn phòng
Nguyễn Văn Thức

Đi công tác địa phương   Tỉnh Hòa Bình
  VỤ TỔNG HỢP
Thứ 3 (25/6) Sáng Vụ trưởng
Nguyễn Sỹ Tá
Họp Lãnh đạo Vụ Lãnh đạo Vụ Phòng làm việc Vụ trưởng
Chiều Phó Vụ trưởng
Nguyễn Cao Thịnh
Họp tổ thẩm định kinh phí đề tài cấp quốc gia thuộc CTDT/16-20    
Thứ 5 (27/6) Sáng Vụ trưởng
Nguyễn Sỹ Tá
Làm việc với TT, PCN Phan Văn Hùng   Phòng làm việc TT, PCN
Thứ 6 (28/6) Sáng Vụ trưởng
Nguyễn Sỹ Tá
Họp với Lãnh đạo Ủy ban   Hội trường C
  VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC
Cả tuần   Vụ trưởng
Bùi Văn Lịch
Thường trực tổ công tác xây dựng đề án tổng thể   UBDT
Từ 24-25/6 Phó Vụ trưởng
Bế Thị Hồng Vân
Dự hội thảo: tình hình thực hiện chính sách, pháp luật phát triển KT-XH vùng đồng bào các dân tộc rất ít người, thực trạng và giải pháp   Con Cuông, Nghệ An
           
  VỤ TUYÊN TRUYỀN
           
  VỤ DÂN TỘC THIỂU SỐ
Thứ 2 (24/6) 8h30

Vụ trưởng
Vũ Hữu Hoạt

Chủ trì Hội ý lãnh đạo Vụ Lãnh đạo Vụ Phòng Vụ trưởng

Phó Vụ trưởng
Đinh Xuân Thắng

Đi công tác địa phương   Tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Trị, Ninh Thuận (từ ngày 19-26/6)
16h00

Phó Vụ trưởng
Vũ Văn Đại

Tiếp Đoàn đại biểu người có uy tín và cán bộ cơ sở huyện Mèo Vạc tỉnh Hà Giang   Hội trường nhà C
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG I
           
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG II
Từ 24-26/6 Phó Vụ trưởng 
Điểu Mưu
Đi thăm, hỗ trợ các hộ gia đình nghèo bị thiệt hại do đuối nước, hỏa hoạn, thiên tai tại tỉnh Gia Lai   Tại các huyện: Đăk Đoa, Chư Suê, Phú Thiện và Krông Pa, tỉnh Gia Lai
Thứ 3 (25/6) 7h30

Phó Vụ trưởng
Phạm Thị Phước An

Dự Đại hội đại biểu các Dân tộc thiểu số thành phố Buôn Ma Thuột lần thứ III, năm 2019   TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG III
         

 

  HỌC VIỆN DÂN TỘC
Thứ 2 (24/6) 8h30 Quyền Giám đốc
Trần Trung
Chủ trì Hội ý công tác tuần 26

- Phó Giám đốc Bế Trung Anh;
- Lãnh đạo các đơn vị: Văn phòng; Phòng TCCB; Phòng Công tác chính trị và HSSV; Phòng KH-TV; Trung tâm TT-TV;
- Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng Đào tạo; Phòng KH&HTQT; Trung tâm BDKTDT; Viện CL&CSDT; Khoa VHDTTS.

Hội trường nhà A
14h00 Quyền Giám đốc
Trần Trung
Chủ trì họp với 03 đơn vị về công tác cán bộ

Toàn thể viên chức và người lao động của các đơn vị:
- 14h00-15h00:  Văn phòng HV;
- 15h00-16h00: Phòng Công tác chính trị và HSSV
- 16h00-17h00: Trung tâm TT-TV

Hội trường nhà A
Thứ 3 (25/6)   Quyền Giám đốc
Trần Trung
Đi công tác tham dự Hội nghị của Bộ Nội vụ   TP. Đà Nẵng
8h30 Phó Giám đốc
Bế Trung Anh
Dự Hội thảo của Đề tài KHCN cấp quốc gia thuộc Chương trình CTDT/16-20 (PGS.TS Nguyễn An Ninh, Chủ nhiệm Đề tài) Theo Giấy mời Hội trường nhà A
Thứ 4 (26/6)   Quyền Giám đốc
Trần Trung
Đi công tác tham dự Hội nghị của Bộ Nội vụ   TP. Đà Nẵng
8h30 Phó Giám đốc
Bế Trung Anh
Chủ trì họp cơ quan xét nâng bậc lương thường xuyên Quý II năm 2019 Toàn thể viên chức, người lao động Học viện Dân tộc Hội trường nhà A
Thứ 5 (27/6) 8h30 Quyền Giám đốc
Trần Trung
Dự họp với Hội đồng tự đánh giá kết quả thực hiện Đề tài KHCN cấp quốc gia (TS. Nguyễn Văn Dũng, Chủ nhiệm Đề tài)

- Thành viên Hội đồng theo Quyết định;
- Ban Chủ nhiệm đề tài;
- Thành phần tham dự theo Giấy mời;- Lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản của Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế.

Hội trường nhà A
14h00 Quyền Giám đốc
Trần Trung

Chủ trì Hội nghị về quy trình tổ chức lớp bồi dưỡng tại địa phương và Quy định quản lý chứng chỉ bồi dưỡng của HVDT

- Phó Giám đốc Bế Trung Anh;
- Lãnh đạo các Khoa và giảng viên trong Học viện;
- Lãnh đạo, viên chức, người lao động các đơn vị: Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng; Trung Hỗ trợ đào tạo và PTNNLVDT&MN; Trung tâm Bồi dưỡng KTCTDT;
- Lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản các đơn vị: Phòng Đào tạo; Văn phòng Học viện; Phòng TCCB; Phòng KH-TV, Trung tâm TT-TV

Hội trường nhà A
Thứ 6 (28/6) 8h30 Quyền Giám đốc
Trần Trung
Dự họp với Hội đồng tự đánh giá kết quả thực hiện Đề tài KHCN cấp tỉnh (TS. Nguyễn Thị Bích Thu, Chủ nhiệm Đề tài)

- Thành viên Hội đồng theo Quyết định;
- Ban Chủ nhiệm đề tài;
- Thành phần tham dự theo Giấy mời;
- Lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản của Phòng KH&HTQT

Hội trường nhà A
  14h00 Quyền Giám đốc
Trần Trung
Dự Hội thảo của Đề tài KHCN cấp quốc gia thuộc Chương trình CTDT/16-20 (TS. Hoàng Hữu Bình, Chủ nhiệm Đề tài)

- Phó Giám đốc Bế Trung Anh;
- Thành phần tham dự theo Giấy mời.

Hội trường nhà A
  TRUNG TÂM THÔNG TIN
Thứ 2 (24/6) 9h00 Giám đốc
Nguyễn Ngọc Hà
Họp giao ban tuần TTTT - Các đ/c Phó giám đốc, CBCC Phòng họp Giám đốc
14h30 Giám đốc
Nguyễn Ngọc Hà
Họp Ban Quản lý dự án CNTT Thành viên BQL Phòng họp Giám đốc
Thứ 4 (26/6)   Giám đốc
Nguyễn Ngọc Hà
Triển khai công tác chuyển trụ sở    
  BÁO DÂN TỘC VÀ PHÁT TRIỂN
           
  TẠP CHÍ DÂN TỘC
           
  NHÀ KHÁCH DÂN TỘC
           
  BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG
           

 

- Lịch để trống khi Lãnh đạo vụ, đơn vị Làm việc tại cơ quan;
- Khi có sự thay đổi, đề nghị các vụ, đơn vị gửi về email banbientap@cema.gov.vn để cập nhập.