LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ (từ ngày 10/5/2021 đến ngày 14/5/2021)

10:13 AM 09/05/2021 |   Lượt xem: 84 |   In bài viết | 
THỜI GIAN LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ NỘI DUNG THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐỊA ĐIỂM
  VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
         

 

  VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
           
  VỤ PHÁP CHẾ
           
  VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
           
  THANH TRA ỦY BAN
           
  VĂN PHÒNG ỦY BAN
Thứ 2 (10/5) 8h00 CVP Lò Quang Tú Dự hội ý Lãnh đạo Ủy ban

- Các Đ/c Phó Chánh Văn phòng;

- Công chức phòng HC-TK.
Phòng 503
14h00 CVP Lò Quang Tú Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn làm việc với Văn phòng Ủy ban

- Các Đ/c Phó Chánh Văn phòng;

- Trưởng các Phòng, đơn vị thuộc Văn phòng Uỷ ban;

Văn phòng Đại diện TP. HCM dự họp trực tuyến.
Phòng 503
16h00 CVP Lò Quang Tú Họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của UBDT nghe phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo và triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid - 19

- Đ/c Vũ Trung Kiên Phó CVP;

- Đ/c Đỗ Hà Thanh, Phòng KTTV; đ/c Vũ Mạnh Tuấn và đ/c Đinh Thúy Ngà, Phòng QTBV; đ/c Lê Đình Hùng, Phòng HCTK.
Phòng 503
Thứ 3 (11/5) 8h00 CVP Lò Quang Tú Dự cuộc làm việc của Bộ trưởng, CNUB với Trung tâm Thông tin Công chức Phòng HCTK được phân công nhiệm vụ Phòng 506
8h30 PCVP Vũ Trung Kiên Dự họp Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập xây dựng Đề án "Xác định thành phần tên gọi của một số dân tộc và xây dựng Danh mục các dân tộc Việt Nam"   Phòng 504
14h00 CVP Lò Quang Tú Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn làm việc với Văn phòng Ủy ban   Phòng họp tầng 11
14h00 PCVP Phạm Bình Sơn Dự cuộc làm việc của Bộ trưởng, CNUB với Ban Quản lý dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng Công chức Phòng HCTK được phân công nhiệm vụ Phòng 506
Thứ 4 (12/5) 8h00 CVP Lò Quang Tú

Dự cuộc làm việc của Bộ trưởng, CNUB với Văn phòng BCS Đảng và Đảng ủy

  Phòng 506
10h00 CVP Lò Quang Tú Hội ý Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban Các đ/c Phó Chánh Văn phòng Phòng 506
14h00 PCVP Vũ Trung Kiên Dự cuộc làm việc của Bộ trưởng, CNUB với Nhà khách Dân tộc Công chức Phòng HCTK được phân công nhiệm vụ Phòng 506
Thứ 5 (13/5) 8h30 CVP Lò Quang Tú Họp Ban Chấp hành ĐBBP Văn phòng Các đ/c Ủy viên Ban Chấp hành ĐBBP Văn phòng Phòng 504
9h30 CVP Lò Quang Tú Họp rà soát nhiệm vụ tháng 5/2021 của Văn phòng Ủy ban

- Các Đ/c Phó Chánh Văn phòng;

- Trưởng các Phòng, đơn vị thuộc Văn phòng Uỷ ban;

- Tập thể Phòng HCTK.
Phòng 504
Thứ 6 (14/5) 8h00 CVP Lò Quang Tú Dự cuộc làm việc của Bộ trưởng, CNUB với Vụ Địa phương I Công chức Phòng HCTK được phân công nhiệm vụ Phòng 506
  VỤ TỔNG HỢP
           
  VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC
           
  VỤ TUYÊN TRUYỀN
           
  VỤ DÂN TỘC THIỂU SỐ
           
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG I
           
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG II
           
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG III
Thứ 2 (10/5) 9h00

Vụ trưởng Huỳnh Thị Sômaly

Chủ trì họp giao ban tuần

- PVT Nguyễn Hoàng Hành; Tào Việt Thắng

- Lãnh đạo 02 phòng CN
Phòng họp tại Vụ
16h00

Vụ trưởng Huỳnh Thị Sômaly

Dự họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của UBDT nghe phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo và triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 (Trực tuyến)- 

- PVT Nguyễn Hoàng Hành

- Lãnh đạo 02 phòng chức năng
Phòng họp trực tuyến của Vụ
Từ (13-14/5/2021)   Phó Vụ trưởng Tào Việt Thắng Tham gia Đoàn Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc công tác tại  tỉnh Trà Vinh và TP. Cần Thơ 01 chuyên viên TP. Cần Thơ và tỉnh Trà Vinh
  VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH 135
           
  HỌC VIỆN DÂN TỘC
Thứ 2 (10/5) 8h30

Giám đốc 
Trần Trung

Chủ trì họp nghe báo cáo Đề án hoạt động và Đề án tự chủ của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Học viện

- Lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Học viện;

- Lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản của các đơn vị: Phòng Tổ chức cán bộ; Phòng Kế hoạch - Tài vụ.
Hội trường tầng 3 nhà A
10h30 Giám đốc 
Trần Trung
Tham gia xét nghiệm covid-19 tại UBDT

- Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Học viện;

- Viên chức và HĐLĐ thuộc diện F3.
349 Đội Cấn
Cả ngày

Chủ tịch HĐHV
Bế Trung Anh

Đi công tác tại tỉnh Trà Vinh   Tỉnh Trà Vinh
14h00 Giám đốc 
Trần Trung
Làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo Viện trưởng Viện Nghiên cứu văn hoá dân tộc 35 Đại Cồ Việt
Thứ 3 (11/5) 8h30 Giám đốc 
Trần Trung
Tham dự họp Ban soạn thảo Đề án xác định thành phần các dân tộc Việt Nam của Uỷ ban Dân tộc Viện trưởng Viện Nghiên cứu văn hoá dân tộc 349 Đội Cấn
Cả ngày Chủ tịch HĐHV
Bế Trung Anh
Đi công tác tại tỉnh Trà Vinh   Tỉnh Trà Vinh
14h00 Giám đốc 
Trần Trung
Làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ   39 Trần Hưng Đạo
Thứ 4 (12/5) 8h30 Giám đốc 
Trần Trung
Chủ trì họp Hội đồng Học viện Dân tộc

- Thành viên Hội đồng Học viện theo Quyết định;

- Trưởng Phòng Đào tạo; Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài vụ.
349 Đội Cấn
Cả ngày Chủ tịch HĐHV
Bế Trung Anh
Đi công tác tại tỉnh Trà Vinh   Tỉnh Trà Vinh
14h00 Giám đốc 
Trần Trung
Tham dự họp tại Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, Bộ Giáo dục và Đào tạo   157 Chùa Láng
Thứ 5 (13/5) 8h30 Giám đốc 
Trần Trung
Chủ trì họp triển khai phân công nhiệm vụ thực hiện Đề án 771 năm 2021 Thành phần tham dự theo thông báo của Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc Hội trường tầng 3 nhà A
9h30 Giám đốc 
Trần Trung
Chủ trì họp triển khai công tác biên soạn tài liệu năm 2021 với Khoa cơ bản Thành phần tham dự theo thông báo của Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc Hội trường tầng 3 nhà A
Cả ngày Chủ tịch HĐHV
Bế Trung Anh
Đi công tác tại tỉnh Trà Vinh   Tỉnh Trà Vinh
14h00 Giám đốc 
Trần Trung
Làm việc với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam   01 Liễu Giai
Thứ 6 (14/5) 8h30 Giám đốc 
Trần Trung
Tham dự họp tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo   136 Xuân Thuỷ
Cả ngày Chủ tịch HĐHV
Bế Trung Anh
Đi công tác tại tỉnh Trà Vinh   Tỉnh Trà Vinh
14h00 Giám đốc 
Trần Trung
Làm việc với Bộ Thông tin và Truyền thông   18 Nguyễn Du
  TRUNG TÂM THÔNG TIN
Thứ 2 (10/5) 9h00

Giám đốc
Nguyễn Ngọc Hà

Xét nghiệm N covid Toàn thể CCVC TTTT 349 Đội Cấn
10h00 Họp về giải pháp về truyền thông và CNTT

Đ/c Hùng; Đ/c Phụng

349 Đội Cấn
14h00 Họp giao ban tuần

CBCC; đ/c Hương

349 Đội Cấn
  BÁO DÂN TỘC VÀ PHÁT TRIỂN
           
  TẠP CHÍ DÂN TỘC
           
  NHÀ KHÁCH DÂN TỘC
Thứ 6 (14/5) 9h00 Giám đốc Bùi Thiện Lạc Làm việc với Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Khách sạn Dân tộc PGĐ Đinh Thanh Huyền

349 Đội Cấn

  BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG
           

 

- Lịch để trống khi Lãnh đạo vụ, đơn vị Làm việc tại cơ quan;
- Khi có sự thay đổi, đề nghị các vụ, đơn vị gửi về email banbientap@cema.gov.vn để cập nhập.