LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ (từ ngày 05/07/2021 đến ngày 09/07/2021)

03:38 PM 04/07/2021 |   Lượt xem: 56 |   In bài viết | 
THỜI GIAN LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ NỘI DUNG THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐỊA ĐIỂM
  VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
         

 

  VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
           
  VỤ PHÁP CHẾ
           
  VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
           
  THANH TRA ỦY BAN
           
  VĂN PHÒNG ỦY BAN
Thứ 2 (5/7) 8h30 CVP Lò Quang Tú Họp giao ban triển khai công tác tháng 7/2021

- Các đ/c Phó Chánh Văn phòng;

- Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Văn phòng.
Phòng họp 503
14h00 CVP Lò Quang Tú Trao Quyết định về việc nghỉ hưu hưởng chế độ BHXH đối với người lao động thuộc Văn phòng Uỷ ban

- Các đ/c Phó Chánh Văn phòng;

- Trưởng, phó các phòng, đơn vị thuộc Văn phòng;

- Tập thể Lãnh đạo, công chức, người lao động phòng QT-BV.
Phòng họp 504
Thứ 3 (6/7) 8h00 CVP Lò Quang Tú Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 9 (trực tuyến): Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.   Phòng họp 503
14h00 CVP Lò Quang Tú Làm việc với Trung tâm Thông tin

- PCVP Vũ Trung Kiên;

- Lãnh đạo phòng QTBV;

- Trưởng phòng KTTV; Trưởng phòng VTLT.
Phòng họp 503
Thứ 4 (7/7) 14h00 CVP Lò Quang Tú

Hội nghị triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2021 Đảng bộ bộ phận Văn phòng Uỷ ban

- Các đ/c Uỷ viên BCH Đảng bộ bộ phận;

- Chi uỷ các chi bộ, các đồng chí Đảng viên các chi bộ thuộc Đảng bộ bộ phận Văn phòng;

- Chi bộ Văn phòng đại diện tại TP HCM dự trực tuyến.
Phòng họp 503
Thứ 6 (9/7) 10h00 CVP Lò Quang Tú Dự hội ý Lãnh đạo Ủy ban

- Các đ/c Phó Chánh Văn phòng;

- Công chức phòng HC-TK.
Phòng họp 506
  VỤ TỔNG HỢP
           
  VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC
           
  VỤ TUYÊN TRUYỀN
           
  VỤ DÂN TỘC THIỂU SỐ
           
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG I
           
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG II
           
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG III
Thứ 2 (5/7) 9h00 Vụ trưởng Huỳnh Thị Sômaly Chủ trì họp họp giao ban tuần 27

PVT Nguyễn Hoàng Hành; PVT Tào Việt Thắng;

Lãnh đạo 02 phòng CN
Phòng họp tại Vụ
Thứ 3 (6/7) 8h00 PVT Tào Việt Thắng Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan UBDT lần thứ 9, nhiệm kỳ 2020-2025(trực tuyến)   Phòng trực tuyến tại Vụ
14h00 Vụ trưởng Huỳnh Thị Sômaly Dự họp về công tác cán bộ, do Vụ TCCB chủ trì (trực tuyến)

PVT Nguyễn Hoàng Hành; PVT Tào Việt Thắng;

Trưởng phòng HC-TH;

Thế Phong; Trí Hưng

Phòng trực tuyến tại Vụ
Thứ 4 (7/7) 8h00 PVT Tào Việt Thắng Chủ trì họp sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2021 của Chi bộ

VT Huỳnh Thị Sômaly; PVT Nguyễn Hoàng Hành; Tất cả đảng viên chi bộ

Phòng họp tại Vụ
14h00 PVT Tào Việt Thắng Chủ trì triển khai, quán triệt nội dung các Nghị quyết của Đảng

VT Huỳnh Thị Sômaly; PVT Nguyễn Hoàng Hành; Tất cả đảng viên chi bộ;

Tất cả CC, NLĐ

Phòng họp tại Vụ
Thứ 5 (8/7) 9h00 Vụ trưởng Huỳnh Thị Sômaly Dự họp sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của Công đoàn bộ phận

PVT Nguyễn Hoàng Hành;PVT Tào Việt Thắng;

Tất cả Công đoàn viên
Phòng họp tại Vụ
  VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH  MỤC TIÊU QUỐC GIA
           
  HỌC VIỆN DÂN TỘC
Thứ 2 (5/7) 8h30

Giám đốc Trần Trung

Chủ trì họp thông qua kết quả rèn luyện của học sinh hệ dự bị đại học năm học 2020 - 2021 Thành phần tham dự theo thông báo của Phòng CTCT và HSSV Hội trường tầng 3 Nhà A
9h30

Giám đốc Trần Trung

Chủ trì họp đánh giá, xếp loại học sinh hệ dự bị đại học năm học 2020 - 2021 Thành phần tham dự theo thông báo của Khoa Dự bị đại học Hội trường tầng 3 Nhà A
14h00

Giám đốc Trần Trung

Dự chỉ đạo họp Tổ rà soát, điều chỉnh, bổ sung Chương trình và Đề cương chi tiết học phần ngành Kinh tế giáo dục vùng DTTS năm 2021

- Thành phần tham dự theo Quyết định;

- Đại diện lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản của Trung tâm TT-TV.
Hội trường tầng 3 nhà A
5-6/7

Chủ tịch HĐHV Bế Trung Anh

Tham dự Hội nghị giới thiệu về Quốc hội cho người mới trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV   TP Cần Thơ
Thứ 3 (6/7) 8h30

Giám đốc Trần Trung

Chủ trì Hội nghị giao ban công tác tháng 7/2021 Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Học viện Hội trường tầng 3 nhà A
14h00

Giám đốc Trần Trung

Tham dự Hoạt dộng hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp Thành phần tham dự theo Giấy mời Hội trường tầng 3 nhà A
Thứ 4 (7/7) 8h30

Giám đốc Trần Trung

Dự kiến tham dự cuộc họp của UBDT về kế hoạch, dự toán NSNN năm 2022 của Học viện Dân tộc Thành phần tham dự theo thông báo của Phòng Kế hoạch - Tài vụ 349 Đội Cấn
14h00

Giám đốc Trần Trung

Chủ trì Hội nghị tổng kết bồi dưỡng hệ dự bị đại học năm học 2020 - 2021 Thành phần tham dự theo Giấy mời Hội trường tầng 3 nhà A
Thứ 5 (8/7) 8h30

Giám đốc Trần Trung

Chủ trì họp Tổ công tác xây dựng dữ liệu dân tộc của Học viện Thành viên Tổ công tác; Tổ thư ký; Tổ chuyên gia theo thông báo của Trung tâm Tư vấn, chuyển giao KH&CN, BVMT DT&MN 80 Phan Đình Phùng
Thứ 6 (9/7) 8h30

Giám đốc Trần Trung

Chủ trì họp về tổng hợp kết quả thực hiện định mức lao động của giảng viên năm 2020 Đại diện lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản của các đơn vị: Phòng TCCB; Phòng Đào tạo; Phòng Khoa học và HTQT; Trung tâm BDKT CTDT; Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và PTNL vùng DT&MN; Khoa Cơ bản; Khoa QLNN về CTDT; Khoa Văn hóa DTTS. Hội trường tầng 3 Nhà A
14h00

Giám đốc Trần Trung

Chủ trì họp Hội đồng xét công nhận sáng kiến đợt 1, năm 2021

- Thành viên Hội đồng theo Quyết định;

- Chủ trì sáng kiến; đại điện đơn vị sử dụng sáng kiến.
Hội trường tầng 3 Nhà A
9-10/7

Chủ tịch HĐHV Bế Trung Anh

Đi công tác tại tỉnh Trà Vinh   Tỉnh Trà Vinh
  TRUNG TÂM THÔNG TIN
Thứ 2 (5/7) 9h00

Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà

- Họp xây dựng Kế hoạch 2022;

- Họp giao ban tuần
CBCC Phòng 601
14h00

Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà

Báo cáo TT, PCN Nông Quốc Tuấn về kế hoạch công tác tuần

- Ban Giám đốc;

- Đ/c Nam Trung; Minh

Phòng họp tầng 11
Thứ 3 (6/7) 8h00 Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 9, nhiệm kỳ 2020-2025

Phòng THHT trực HNTT; Phòng Cổng TTTT đưa tin

Phòng họp 503
Thứ 4 (7/7) 9h00 Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà Sinh hoạt Chi bộ TTTT Toàn thể Đảng viên Phòng 601
  BÁO DÂN TỘC VÀ PHÁT TRIỂN
           
  TẠP CHÍ DÂN TỘC
           
  NHÀ KHÁCH DÂN TỘC
Thứ 3 (6/7) 8h00 Giám đốc Bùi Thiện Lạc Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 9, nhiệm kỳ 2020-2025   Phòng họp 503
Thứ 4 (7/7) 9h00 Giám đốc Bùi Thiện Lạc Họp Chi bộ Nhà khách Dân tộc Các đồng chí đảng viên Tại NKDT
Thứ 5 (8/7) 14h00 Giám đốc Bùi Thiện Lạc Dự kiến: Làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khách sạn Dân tộc PGĐ Đinh Thanh Huyền 349 Đội Cấn
  BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG
           

 

- Lịch để trống khi Lãnh đạo vụ, đơn vị Làm việc tại cơ quan;
- Khi có sự thay đổi, đề nghị các vụ, đơn vị gửi về email banbientap@cema.gov.vn để cập nhập.